Skontaktuj się z nami:
501-560-646
biuro@cellterm.pl

Najpopularniejsze granulaty ociepleniowe

 

Granulat celulozy Isofloc F                                                            

Atest higieniczny                                                                            

Certyfikat systemu zarządzania jakością                                                                                    

Deklaracja właściwości użytkowych                                           

Certyfikat zgodnosci_CE                                                              

Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepła                       

Klasa reakcji na ogień                                                                   

Klasyfikacja odporności ogniowej                                                

        Europejska aprobata techniczna ETA 040080                            

Europejska aprobata techniczna ETA 040081

Nature Plus-certyfikat ekologiczny

Atest Higieniczny HK-B-1026-01-2015

 

Granulat wełny skalnej Rockwool Granrock                         Granulat wełny szklanej Ursa Granulo 38                                                     

Atest higieniczny                                                                         Deklaracja właściwości użytkowych

Atest higieniczny                                                                        Atest Higieniczny

Budownictwo energooszczędne                                               

Certyfikat zgodności

Deklaracja właściwości użytkowych                                                     Granulat wełny celulozowej Isocell

Parametry techniczne                                                                                Karta charakterystyki produktu

Ulotka Rockwool Granrock                                                                        Deklaracja zgodności

Budownictwo energooszczędne                                                                Odporność na starzenie

 

                                                                                                             

Steico floc - wełna celulozowa

 

Europejska Aprobata Techniczna

Deklaracja właściwości użytkowych

Klasyfikacja odporności na ogień                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                 

                 

                                                                

 Artykuł na temat izolacji natryskowych                                                                                    

 który ukazał się w miesięczniku                            

 Autor mgr inż. MARTYNA DREĆKA